Βασικές αρχές Θαλασσινών Αλλαντικών (SEACUTERIE)

Βασικές αρχές Θαλασσινών Αλλαντικών (SEACUTERIE)

17 March 2022
SEA FOOD

Ένα μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Κύπρο – Λευκωσία, στις 17 & 18 Μαρτίου, για επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, όπου ο Chef Γρηγόρης Χέλμης, θα παρουσιάσει τις Βασικές αρχές Θαλασσινών Αλλαντικών (SEACUTERIE). Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην εκπαιδευτική κουζίνα της Mitsios Trading, στο Δάλι της Λευκωσίας και θα έχει διάρκεια 2 ημερών (6 ώρες/ημέρα – 12 ώρες εκπαίδευση).