Τμήμα Τιμολόγησης

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Mitsios Trading LTD που δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής πρώτων υλών για τη HO.RE.CA αγορά, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα άτομο για το τμήμα τιμολόγησης για τα γραφεία της στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. H γνώση SAP θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Μισθός αναλόγως προσόντων. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάνε Αίτηση